מתחילת התקשורת נענתם לבקשות שלי הצוות מסור מגלה אכפתיות רבה ורגישות בכל הנושא נלחם על הבקשות בכל הדרכים ולא עוזב את הלקוח.